Home > Home > Over

Wat is de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Om goede zorg in Zeeland te behouden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te beschermen, werkt een groot aantal partijen samen in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de gedachte: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor vernieuwende oplossingen. Het belang van Zeeland staat voorop!

Wat willen we?

In Zeeland wonen steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren. Daardoor is goede zorg in de toekomst niet meer zeker. Te weinig personeel, te veel kwetsbare ouderen, lange aanrijtijden voor acute zorg… Het zijn voorbeelden van problemen die steeds groter worden in de Zeeuwse zorg. Als we niets doen. De Zeeuwse Zorg Coalitie wil een oplossing vinden voor de dreigende personeelstekorten in de zorg. Deze samenwerking is in 2020 gestart door de Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam. Samen met zorgverzekeraar CZ namen zij de eerste stap om deze samenwerking in Zeeland te beginnen. Met als doel: de zorg in Zeeland zo te veranderen dat we ook in de toekomst nog goede zorg hebben en zo de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden.

Veel partijen betrokken

Op dit moment zijn 62 partijen betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Allemaal met het besef over grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. En dat zelfs buiten bestaande wet- en regelgeving. Zo zoeken we naar vernieuwende oplossingen om de personeelstekorten op te lossen. Daarom denken ook Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee.

Wat doen we precies?

In 2020 vond een uitgebreide data-analyse plaats van de cijfers in Zeeland op het gebied van aantal zorgmedewerkers, bereikbaarheid van de acute zorg en hulp aan ouderen. Dit heeft een duidelijk overzicht gegeven van de situatie van de Zeeuwse zorg op dit moment en de situatie in de toekomst: het regiobeeld. Alle deelnemers zijn met de duidelijke acties aan de slag om samen de zorg te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

Onze socials: 

Broedplaats Zorg


Zorgbelang Brabant|Zeeland

 Onze locaties: 

 Ringbaan Zuid 44
        5022 PN  Tilburg
        E: info@zorgbelang-brabant.nl
        T: +31 (0) 13 594 21 70
 Stationsplein 21
        4461 HP Goes
        E: info@zorgbelang-zeeland.nl
        T: +31 (0) 113 203 200

BroedplaatsZ logo

 
Cookie-instellingen