Burgerberaad Zorg Zeeland

Zorg toegankelijk houden voor en met alle inwoners van Zeeland. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Zeeuwen betrekken bij onze acties en projecten is daarbij van cruciaal belang voor succes. Een van de manieren waarop we dat doen is het organiseren van het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Wat is het Burgerberaad Zorg Zeeland?

Het Burgerberaad Zorg Zeeland is een beraad dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, ambtenaren en politici, professionals in zorg, welzijn en onderwijs en vrijdenkers met elkaar in gesprek gaan. Het geeft hen samen zeggenschap over thema’s die hun leven raken.

Eind december ontvangt een groot aantal inwoners van Zeeuwse gemeenten een uitnodiging. Deze inwoners zijn geloot.

Van Inwonertop tot Inwonerakkoord

  1. Er wordt gestart met een Inwonertop Zorg Zeeland. Hier nemen in totaal 500 mensen aan deel. 314 gelote inwoners, 62 politici/ambtenaren, 62 professionals in zorg, welzijn en onderwijs en 62 vrijdenkers. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt in die bijeenkomst gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijk hebben. Deelnemers stellen een lijst met voorstellen samen.
  2. Tijdens Inwonerwerkplaatsen Zorg Zeeland (300 van de 500 deelnemers aan de top) worden de gemeenschappelijk voorstellen verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken hun netwerk bij de uitwerking. Er vindt een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de uitgewerkte inhoud van de voorstellen.
  3. Alle 500 deelnemers (uit de Inwonertop Zorg Zeeland) hebben stemrecht en beslissen mee tijdens de Inwonerraad Zorg Zeeland. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland terecht. Het Inwonerakkoord wordt aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie en alle partners met het verzoek dit uit te voeren, dan wel aan te geven waarom delen wel of niet uitgevoerd worden.
  4. Tot slot wordt er een Klankbordgroep Zorg Zeeland ingesteld. Dit is een afvaardiging van de deelnemers. Zij fungeren als klankbordgroep voor beleidsmakers en anderen die invulling geven aan het Inwonerakkoord Zorg Zeeland.

Themagroepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"76","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-users","topn":"8","orderBy":"contentPage_title ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"239188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer →

 

 

 

Veelgestelde vragen

 

{"tabBasic":{"type":"faq","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-help","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer veelgestelde vragen →

 

 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"239187"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk meer →

Contact

Neem contact met ons op via denkmee@zeeuwsezorgcoalitie.nl.

 

Contact opnemen →

 
 
 

 

Onze socials: 

Broedplaats Zorg


Zorgbelang Brabant|Zeeland

 Onze locaties: 

 Ringbaan Zuid 44
        5022 PN  Tilburg
        E: info@zorgbelang-brabant.nl
        T: +31 (0) 13 594 21 70
 Stationsplein 21
        4461 HP Goes
        E: info@zorgbelang-zeeland.nl
        T: +31 (0) 113 203 200

BroedplaatsZ logo

 
Cookie-instellingen