Regiobeeld Zeeland (bijna) klaar

ProfielfotoNic Vos de Wael 26-07-2023
123 keer bekeken 0 reacties

In heel Nederland zijn regiobeelden gemaakt. Kortgeleden verscheen ook het regiobeeld Zeeland. Het is een verzameling van heel veel gegevens over zorg en welzijn in de provincie. Het geeft een beeld van het zorggebruik nu, maar kijkt ook vooruit naar wat in de toekomst nodig is.

In het regiobeeld is ook gekeken naar factoren die op het zorggebruik van invloed zijn, bijvoorbeeld: armoede, eenzaamheid, gezonde of ongezonde leefstijl. Het maken van een regiobeeld is niet meer dan een eerste stap. In het vervolg moeten alle Zeeuwse zorgpartijen en gemeenten plannen maken die ervoor moeten zorgen dat er in de toekomst voldoende goede, toegankelijke en betaalbare zorg is. En als het goed is, praten de inwoners van Zeeland daarover mee.

De uitdagingen zijn groot. Er is sprake van een fors personeelstekort dat alleen maar verder oploopt. Het probleem is in Zeeland dubbel zo groot als in de rest van Nederland. De ggz in Zeeland is een van de sectoren met het grootste personeelstekort.  Ook het aantal mantelzorgers gaat omlaag. De oplossing moet komen van drie soorten veranderingen: 1. Meer preventie, dus voorkomen dat mensen zorg nodig hebben; 2. Waar mogelijk duurdere zorg vervangen door goedkopere vormen van ondersteuning in het dagelijks leven; 3. Inzet van arbeidsbesparende technologie.

Uit alle cijfers, grafieken en tabellen blijkt Zeeland op diverse vlakken af te wijken van de rest van Nederland. De sociaal-economische status is hoger dan in de rest van het land, met uitzondering van Vlissingen, Terneuzen en Middelburg. Er zijn relatief minder inkomensproblemen. Bewoners hebben ook minder last van stress dan in andere provincies, hoewel het stressniveau wel toeneemt. Er is bij alle leeftijdsgroepen meer eenzaamheid. En de suïcidecijfers zijn hoger dan in elke andere provincie.

De zorgkosten liggen in Zeeland in het algemeen lager dan in de rest van het land. Maar voor de ggz liggen ze juist hoger dan het gemiddelde. Hoe dat komt moet nog verder worden uitgezocht. Het ggz-hoofdstuk in het regiobeeld is nog niet klaar en wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Zorgkantoor CZ heeft al wel een regiobeeld opgesteld van de ggz in de Wet langdurige zorg (Wlz). Net als overal in Nederland is het aantal Wlz-cliënten in Zeeland  in 2022 fors gegroeid. Naar verhouding telt de provincie meer ggz-cliënten in de Wlz dan elders. Er is met name een groei van Wlz-cliënten die met een volledig of modulair pakket thuis wonen. In de komende jaren wil het zorgkantoor investeren in meer Wlz plekken voor jongeren met psychische problemen en voor mensen met een risico voor agressie of geweld. Ook moeten er meer plekken voor deeltijdwonen en logeren komen.

Meer informatie:

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Onze socials: 

Broedplaats Zorg


Zorgbelang Brabant|Zeeland

 Onze locaties: 

 Ringbaan Zuid 44
        5022 PN  Tilburg
        E: info@zorgbelang-brabant.nl
        T: +31 (0) 13 594 21 70
 Stationsplein 21
        4461 HP Goes
        E: info@zorgbelang-zeeland.nl
        T: +31 (0) 113 203 200

BroedplaatsZ logo

 
Cookie-instellingen